MENÜ
Cigány Tudományos és Művészeti Társaság


XXI. Nemzetközi Tudományos Konferencia

XXI. Nemzetközi Tudományos Konferencia

Téma:

Európai Roma Stratégia

Idő:                              2011. október 6.-8.

Helyszín:                   Párbeszéd Háza

Budapest 1085  Horánszky u. 18-22.

Védnök: Forrai Tamás SJ provinciális

Levezető elnök: Dobos Marianne

Programfelelősök: Pató Selam, ifj. Rostás-Farkas György

 

Sajtófelelős: Fialovszky Magdolna

Kapcsolat: 06-30/922-6038, 06-20/934-0901, 06-70 941-6740

Posta: CTMT 1174 Bp. Szilágyi Dezső u. 41.,

E-mail: cigany.tud@gmail.com, web: www.kethanodrom.hu

Részletes Programtervezet

október 6.

Külföldi vendégek érkezése

 

17.30-tól

Képzőművészeti és fotókiállítások megnyitója

(Bein György, Illés Bódi Barbara, Lakatos Klára, Mándoki Halász Zsóka, Pató Selam képei, F. Tóth Zsuzsa grafikái

és a Romano Nevo Lil fotókiállítása)

18.00-19.45

Zenés irodalmi est


október 7.

09.00-10.00

REGISZTRÁCIÓ

Megnyitó program

10.00-10.05

Magyar himnusz - Cigány himnusz

10.05 -10.20

Rostás-Farkas György, író,  a CTMT elnöke

Köszönti a konferenciát

10.20-10.40

Forrai Tamás SJ provinciális

házigazdai köszöntője

10.40-10.50

Ökumenikus zászlószentelés

10.50-11.00

Habsburg Mihály főherceg

üdvözlete

11.00-11.20

Dr. Duray Miklós, író, politikus, egyetemi tanár

nyitóelőadása

11.20-11.30

A kecskeméti Tóth László Általános Iskola

kórusának fellépése

11.30-11.45

KÁVÉSZÜNET

1. tematikus blokk

Egyházak és a cigányság

11.45.-12.05

Dr. Székely János, római katolikus püspök

Boldog Ceferino a romák védőszentje és példaképe

12.05-12.25

Dr, Kocsis Fülöp, görög katolikus püspök

A szertartások szerepe a cigányság életében

12.25-12.40

Dr. Hadházy Antal, ref. lelkész, főiskolai tanár

Európai Roma Stratégia, különös tekintettel az egyházak lehetőségeire

12.40-12.55

Zárug Péter Farkas, politológus, újságíró

Integrációs kényszerek Közép-Kelet Európában

12.55-13.10

fr. OFM. Conv. Bogdan Adamczyk

Cigányok és hajléktalanok ellátása Lengyelországban.

Kényszerű távollétéban felolvasásra került

13.20-15.00

Állófogadás

15.00-15.15

Gergely Dezső teológus-rashaj

Bibliai értelemben vett önkéntesség – mint sorsformáló erő a cigányság helyzetében

2. tematikus blokk

Felzárkóztatás/oktatás

15.15-15.35

Bicskei Edit, NEFMI Oktatási államtitkárság, vezető főtanácsos

Az oktatás kulcskérdései a cigányság felzárkózatásában

15.35-15.55

Dr. habil Orsós Anna romológiai tanszék, Pécs

Romológiai képzés Magyarországon

15.55-16.15

Márki Zay Lajos, iskolaigazgató

A cigányság felzárkóztatásának lehetőségei

a szakképzés terén

16.15-16.45

Bemutatkozik a roma szakkollégiumi hálózat

16.45-17.05

Bagdi Erzsébet, iskolaigazgató, Hencida

A cigány tanulók felzárkóztatásának és tehetséggondozásának lehetőségei

17.05-17.15

KÁVÉSZÜNET

3. tematikus blokk

Tehetséggondozás/kultúra

17.15-17.45

Prof. Dr. Csermely Péter, Nemzeti Tehetségsegítő Tanács elnöke

Tehetséggondozás a cigányok között

17.45-18.05

Raduly József képviselő, elnök MOKKA

A cigányság kulturális autonómiájáról

18.05-18.25

Balogh István Szilveszter,  önk. képviselő, Budapest Józsefváros

Felzárkózási programok a Józsefvárosban

18.25-18.45

K. Udvari Katalin, Psalmus Humanus egyesület elnöke

Komplex  művészeti nevelés, mint  a felzárkóztatás eszköze

Kocsis András, elnök-vezérigazgató, Kossuth Kiadó

Kisebbségi kultúra és könyvkiadás

19.05-19.20

filmvetítés

19.20-

Büfé- vacsora

október 8.

09.00-09.45

REGISZTRÁCIÓ

09.45-10.00

Balázs József rk. plébános, Borsodbóta

Evangéliumi gondolatok

10.00-tól

4. tematikus blokk

határon túli cigány közösségek

Megnyitja: Dr. Ravasz József

10.05-10.20

Dr. Ravasz József PhD, romológus, egyetemi oktató, újságíró

A csallóközi romák identitástudata és szociális helyzete

10.20-10.40

Varjú Katalin, tanár

Tanítási tapasztalatok felvidéki cigány közösségekben

10.40-11.00

Obsasnikova Daniela, Romano Nevo Lil, főszerkesztő-helyettes

A média szerepe a felzárkóztatásban

11.40-11.50

KÁVÉSZÜNET

11.50-12.00

Cigányok a világban

A ritmus és a zene útján

Balogh Elemér produkciója (kanna-dob)

12.00-12.20

Daróczi Ágnes, újságíró, tudományos főmunkatárs,

a Phralipe elnöke: Összefogás – határokon átívelve

12.20-12.40

Miklóssy Endre, főiskolai tanár

Az örök magyar jelen

12.40-12.50

Dr. Várnagy Elemér, ny. egyetemi tanár

Egy fordított pedagógia nyomában

12.50-13.05

Magyar Judit, pszichológus

A cigányság sorskönyve

13.05-13.25

Dr. Bencsik Gábor, író, történész, könyvkiadó

A megértés útja - mit adhat a történetírás a felzárkózáshoz?

12.00-12.30

A CTMT és a Génius Program közös sajtótájékoztatója

13.25-14.30

Büfé-ebéd

5. tematikus blokk

Felzárkózás/társadalom/gazdaság

14.30-14.50

Ruva Farkas Pál, nyelvész, szociológus

Etűdök és románcok cigány integrációra, és a Roma Évtized Programra

14.50-15.10

Simon János, politológus

A cigányság társadalmi beilleszkedéséről

15.10-15.30

Dr. Aáry Tamás Lajos

Esélyegyenlőség az ombudsman tapasztalatainak

15.30-15.50

Farkas Csaba László programszervező, gazdasági szakértő

Programok a cigányság foglalkoztatási helyzetének javítására

15.50-16.00

Filmvetítés?

16.00-16.15

KÁVÉSZÜNET

16.15-16.30

Duka Andrea Annamária, fotográfus

Cigánysors az objektíven át

16.30-17.00

Kerekasztal

17.00-17.20

Dr. Tőkés László EP alelnök

záróelőadása

17.20-18.00

hozzászólások

18.00-18.20

Összefoglaló a konferenciáról

Vezeti: Dobos Marianne

18.20-18.40

zárónyilatkozat  elfogadása

18.40-19.00

Rostás- Farkas György zárszava

 

Asztali nézet